0 položky - 0,00 € 0

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K-KART spol.s ronákupom inovatívnej technológie
Prijímateľ: K-KART spol. s ro
Začatie projektu: 10/2013
Ukončenie projektu: 09/2014
Miesto realizácie projektu: Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lučenec
Sídlo prijímateľa: Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lučenec
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Výška poskytnutého príspevku: 336 259,00 EUR

Dňa 11.07.2013 sa uskutoční otváranie časti ponúk označených ako „Kritéria“ k verejnej súťaži zadávanej nadlimitným postupom na predmet zákazky: Nákupnej inovatívnej technológie.

Verejný obstarávateľ využije elektronickú aukciu. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie zákona ponúknuté podľa § 41 o verejnom obstarávaní nikdy. Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční len za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk.

sk_SKSlovak