0 article - 0,00 € 0

UE

Programme Operačný : Konkurencyschopnosť a hospodársky rast
Projet Názov : Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K-KART spol.s ronákupom inovatívnej technológie
Prijimateľ : K-KART spol. s ro
Projets à réaliser : 10/2013
Projet britannique : 09/2014
Mon projet est réalisé : Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lucenec
Sídlo prijímateľa: Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lucenec
Názov riadiaceho orgánu : Ministrestvo hospodárstva SR
Výška poskytnutého príspevku: 336 259,00 EUR

Le 11.07.2013, nous avons commencé à parler de « Critères » pour nous assurer que la technologie est innovatrice.

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu. L'électronique peut être branchée au § 41 ou ne sera jamais obstruée. Otváranie časti ponúk označených ako « Kritériá » sa uskutoční len za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponuk.

fr_FRFrench