0 items - 0,00 € 0

EU

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K-KART spol.s r.o.nákupom inovatívnej technológie
Prijímateľ: K-KART spol. s r.o.
Začatie projektu: 10/2013
Ukončenie projektu: 09/2014
Miesto realizácie projektu: Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lučenec
Sídlo prijímateľa: Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lučenec
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Výška poskytnutého príspevku: 336 259,00 EUR

Dňa 11.07.2013 sa uskutoční otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ k verejnej súťaži zadávanej nadlimitným postupom na predmet zákazky: Nákup inovatívnej technológie.

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné. Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční len za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk.

en_GBEnglish