0 elementi - 0,00 € 0

Unione Europea

Programma operativo: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Nuovo progetto: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K-KART spol.s ronákupom innovatívnej technológie
Prijímateľ: K-KART spol. s ro
Progetto Začatie: 10/2013
Progetto di realizzazione: 09/2014
Il mio progetto realizzato: Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lučenec
Sídlo prijímateľa: Fiľakovská 41/4921, 984 01 Lučenec
Názov riadiaceho organu: Ministerstvo hospodárstva SR
Výška poskytnutého príspevku: 336 259,00 euro

Dňa 11.07.2013 sa uskutoční otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" k verejnej súťaži zadávanej nadlimitným postupom na predmet zákazky: Nákup innovatívnej technológie.

Verejný obstarávateľ použije elettronica aukciu. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné. Otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" sa uskutoční len za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk.

it_ITItalian